Mont Saint Aignan
02 35 00 60 56

Sashimi

Sashimi daurade x16
Prix15.00 €
Sashimi daurade x8
Prix8.50 €
Sashimi mix grand
6 tranches saumon, 6 tranches thon, 5 tranches daurade avec riz
Prix15.00 €
Sashimi mix petit
3 tranches saumon, 3 tranches thon, 2 tranches daurade
Prix8.50 €
Sashimi saumon x16
Prix13.90 €
Sashimi saumon x8
Prix8.00 €
Sashimi thon x16
Prix15.00 €
Sashimi thon x8
Prix8.50 €